Woonservice Wierden

Vanuit een brainstormsessie met een aantal medewerkers en bestuurders zijn we gekomen tot logo die door de missie en visie is ontstaan.
De volgende kenmerken van de organisatie waren aanleiding tot het ontwikkelen van dit logo.
(Mee)doen: door beweging in de vorm
Diversiteit: door veelvormigheid in de letter w
Levendigheid: door beweging in de vorm
Veiligheid: door laatste haakje (rechts) aan de vorm/letter die terugkijkt op de vorm
Vooruit: door voorstuwende beweging in linkergedeelte van logo (van klein naar groot en pijlachtige vorm die toch geen pijl is).
Vrijwillig: een vorm die naar je toe komt op een vriendelijke manier en die niet opdringend is, juist doordat het laatste stukje weer terugkijkt.
Open: Doordat omgevingswit erdoorheen kan stromen, geen vast en ingesloten iets.
Kleurrijk: magenta en cyan maken samen paars, letterlijk en figuurlijk: samendoen

Bekijk website

Dit is een unieke website die een modernere browser nodig om te werken !

Upgrade vandaag!