Woningstichting Weststellingwerf

Mission statement
Mensen moeten goed kunnen wonen (waarbij ‘goed wonen’ meer is dan het hebben van een goede woning) en woningcorporaties hebben daarbij een opdracht te vervullen. Woningstichting Weststellingwerf zet zich in om in de gemeente Weststellingwerf goed wonen bereikbaar te maken voor iedereen, waarbij de inzet eerst en vooral gericht is op hén die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Woningstichting Weststellingwerf wil in de gemeente Weststellingwerf dé sociale volkshuisvester zijn. Zij verricht haar werkzaamheden vanuit een zelfstandige en autonome positie, zolang de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave daarmee het meest gediend is. Zij zoekt vanuit een samenbindende en proactieve houding nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, die een raakvlak hebben met het werkterrein van de corporatie.

Woningstichting Weststellingwerf is een eerlijke, transparante, toegankelijke en maatschappelijk georiënteerde, nuchtere organisatie die volkshuisvesting bedrijft op een manier die herkenbaar is vanuit de missie en visie.

Het verhaal achter het logo en het motto
De schuine vorm naast het groene blokje in het logo en de ingang aan de linkerkant geven een positieve uitstraling van toegankelijkheid en laagdrempeligheid. Het groene blokje staat symbool voor de woningstichting waaruit het onderdak (huis) voortvloeit, maar ook de service. Alles om het huisje heen maakt uw huis tot uw thuis, waarbij u van de woningstichting binnen vastomlijnde grenzen vrijheid krijgt voor een eigen invulling. Het logo staat mede voor het perspectief dat de woningstichting biedt: wij denken mee, zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld ruimer of juist kleiner te gaan wonen. De woningstichting biedt service en mogelijkheden voor bewoners, waar nodig in nauwe samenwerking met andere instanties.

Het is een logo dat ook zelf staat als een huis, dat goed in balans is, met heldere kleuren, maar dat door zijn open vorm toch iets tot de verbeelding overlaat. Dat dus ‘Perspectief in wonen’ biedt. Het perspectief in het logo zorgt voor een positieve richting en zet het motto kracht bij.

Bekijk website

Dit is een unieke website die een modernere browser nodig om te werken !

Upgrade vandaag!