Stuyvesant 400 jaar

Het initiatief om tot een Stuyvesant-400 jaar is genomen om op feestelijke wijze te herdenken dat Pieter Stuyvesant 400 jaar geleden ter wereld kwam in Peperga (gemeente Weststellingwerf). Mede initiatiefnemer, kartrekker, conceptontwikkelaar Heidi Wolters van Beeldende Zaken speelde de verbindende rol in dit unieke jaar.

Na gesprekken met provincie Fryslân en initatiefnemer van het New York 400-project en de Stuyvesant Commemoration in 2009, werd ook van die kant veel enthousiasme ervaren om iets rond Stuyvesant-400 in onze provincie te ondernemen. De inzet was dat een Stuyvesantherdenking zowel op lokaal, als provinciaal niveau plaatsvindt. Bovendien werd gekeken naar de mogelijkheid om deze herdenking ook een internationale dimensie geven door ook Fries-Amerikaanse connecties en Amerikaanse betrokkenen bij het Stuyvesantthema in te schakelen.

Het Stuyvesant-400 jaar was een bijzonder jaar waarin diverse activiteiten hebben plaatsgevonden, onder andere op het gebied van cultuur (historie), kunst, toerisme, onderwijs, religie, sport en ondernemerschap maar met de pionier Stuyvesant als historische drager. De inzet was zowel de lokale gemeenschap te enthousiasmeren als om samen met provinciale partners evenementen te organiseren die tenminste landelijke aandacht genereren en zo mogelijk ook zelfs voor Amerikaanse toeristen en andere bezoekers interessant zijn. Bij dit laatste werd aangehaakt bij en voortgeborduurd op contacten en netwerken die er op dit vlak al waren. Het focuspunt voor Stuyvesant 400 lag op de periode voorjaar 2011 tot en met zomer 2012. Voordeel daarvan is dat twee toeristische hoogseizoenen worden ‘meegenomen’. De initiatiefnemers zijn er echter van overtuigd dat Stuyvesant ook daarna kan blijven inspireren tot nieuwe initiatieven.

In de opmaat naar het herdenkingsjaar werden er in de regio activiteiten worden georganiseerd. Met deze activiteiten werden diverse doelen gerealiseerd.
Culturele en commerciële partners kunnen zich binnen het project profileren
Economische impuls
Versterking van het organiserend vermogen
Impuls cultureel netwerk
Naamsbekendheid
Toeristen interesseren deze streek te bezoeken.
Impuls naar bewoners om eigen leefomgeving beter te waarderen (sociale cohesie)
Mediabelangstelling
Stimuleren recreatie en toerisme
Grote toegevoegde waarde aan Fryslan Ferbynt

Een lijst van activiteiten waaraan met dank aan veel mensen en samenwerking is gewerkt:

Kansen pakken en ambities waarmaken!

Januari
• Histotolk + lespakket
• Start PR
• Regiogids de Friese Wouden op vakantiebeurs
• Eerste Stuyvesantpagina Stellingwerf
• Start Twittertijdlijn geschiedenis Stuyvesant
• Overige Social Media

Februari
• Tweede Stuyvesantpagina Stellingwerf

Maart
• Start Stuyvesant multimedia presentatie NHL
• Start inschrijvingen stimuleringsprijs ondernemers, verengingen en scholen
• Kunstproject onderwijs, totempalen maken met afval op de gemeentewerf

April
• Stellingwerfkoor Stuyvesantoptreden
• Oudheidkamer tentoonstelling Stuyvesant
• Speciaal Stuyvesant Perenijs
• 22-4 Hagenpreek Kerkje Ter Idzard

Mei
• Start routes QR
• Stuyvesant Quizz bij verzorgings- en verpleeghuizen

Juni
• Stellingwerfkoor
• Kunstroute Westhoek

Juli
• Fietsvierdaagse 3-4-5-6 juli

Augustus
• Stuyvesant Zero Opera Spanga
22, 24, 25, 26, 28, 30 en 31 augustus en 1, 2 en 4 september.
• 26 augustus Stuyvesant in Openluchttheater Ter Idzard

September
• Stuyvesant Zero Opera Spanga + activiteiten 1, 2 en 4 september.
• Special PS Kuiertocht
• Bibliotheek: tentoonstelling, lezingen, genaologieonderzoek Tresoar afstammelingen Stuyvesant etc.
• Stuyvesant (Linde)Festival
• Uitreiking Stimuleringsprijs
• Stellingwerfkoor Stuyvesantmusical
• Hagenpreek Kerkje Ter Idzard.

Oktober
• Stuyvesant Quizz bij verzorgings- en verpleeghuizen

November
• Symposium
• Stuyvesant Ball

December
Afsluiting
• Ondernemer/Starter van het jaar

Bekijk website

Dit is een unieke website die een modernere browser nodig om te werken !

Upgrade vandaag!